mandag 28. november 2016

Prosjektbasert byutvikling

Det er lenge siden noe nytt ble publisert på denne bloggen. Mange grunner til det, blant annet arbeidet med boken som ble utgitt for noen måneder siden; Prosjektbasert byutvikling - mot en kvalitativ prosjektrettet byplanlegging, som jeg har skrevet sammen med August E. Røsnes. 
Boken tar opp noen av de temaene som jeg har skrevet om på bloggen her, men går mye grundigere og bredere til verks for å beskrive kompleksiteten i byutviklingen. Når vi bruker begrepet 'prosjektbasert' byutvikling er ikke det en normativ beskrivelse av hvordan vi mener at byutviklingen skal være. Det er en karakteristikk av hvordan byutviklingen skjer i dag. 

Boken er skrevet som en pensumbok for masterstudenter i byplanlegging og eiendomsutvikling, men har funnet sine lesere også ute i praksis. Det er noe vi liker. Boken er så vidt jeg vet, ikke blitt anmeldt noe sted (ennå), men jeg har fått tilbakemeldinger om at den er kjøpt inn, lest og brukt både i bl.a.Statsbygg, PBE, ROM Eiendom og andre private utviklere. Hvis du ennå ikke har kjøpt boken, kan den bestilles fra Fagbokforlaget.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar