tirsdag 6. november 2012

Heder for god planlegging - BOBY- PRISEN 2012


For to uker siden hadde jeg gleden av å dele ut Bolig- og byplanprisen for 2012. Det skjedde under Norsk Planmøtes festmiddag i Håkonshallen i Bergen. Det ble delt ut to priser, til Bybanen i Bergen og veldig gledelig, - en ærespris til min tidligere professor på AHO, Erik Lorange!

Foruten meg bestod juryen for BOBY-prisen av Rolf H. Jensen, Jomar Lygre Langeland, Rina Brunsel Harsvik, Gaute Lerstad Thorsnes. Line C.B. Bjerkek (sekr)

Utdelingen har ikke fått noen plass i pressen, derfor legger jeg ut juryens begrunnelse her:

BOBY-prisen 2012 tildeles Bybanen i Bergen.Prisen går til Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune og Statens Vegvesen for deres samarbeid om å realisere banen. Et samarbeid som er organisert gjennom Bergensprogrammet.

Mottakere av prisen Byråd  Filip Rygh fra  Bergen kommune ,samferdselssjef  Anne Iren Fagebakke  fra Hordaland Fylkeskommune og avdelingsdirektør Olav Finne fra  Statens vegvesen.
Veien til realisering har vært lang og preget av debatt. Ideen kom for ca. 50 år siden, og tiltaket har vært behandlet i overordnede strategier, planer og utredninger i minst 20 år. Det er ikke uvanlig at slike store investeringer trenger en modningstid både i det politiske miljøet og hos involverte planmyndigheter. Modningstiden er nå over, og det er mulig å høste! Allerede nå er bybanens mange positive effekter erfart. Det er skapt en miljøvennlig transport som brukerne vet å sette pris på. Passasjertallene ligger 25 % over prognosene for 2015. 
At bybanen i Bergen er gjennomført som en «Light rail» har gjort det mulig å kombinere egenskaper fra trikk og forstadsbane, slik at den både kan integreres i bygaten, med dens krav til fart og estetikk, og som egen trase med høy hastighet utenfor bykjernen. Det gjør banen til en stamme i Bergens kollektivsystem som kan utnyttes i en utviklingsstrategi for å håndtere de miljø og trafikkutfordringer som kommer med en sterk befolkningsvekst. Det er allerede tydelig spor som viser at realisering av Bybanen har virket stimulerende for arealutvikling langs banen.

Bybanen har vært omdiskutert, men etter endelig vedtak var fattet, har fremdriften vært rask og resultatet vellykket. Det er dette BOBYprisens jury legger vekt på.

I mange saker kan uenighet mellom offentlige instanser være årsaken til at prosjekter strander eller ikke når sine ambisiøse mål. I arbeidet med Bybanen har de involverte parter vist stor gjennomføringsevne og klar vilje til å håndtere konflikter i reguleringsplanarbeidet. Dette gjelder både faglige og interessekonflikter. Det er satset på en aktiv informasjonsstrategi, og det er bygget opp en egen gjennomføringsorganisasjon for formålet. Dette har vært mulig på grunn av et tett samarbeid mellom de tre prisvinnerne.
Et mangfold av samarbeidende faggrupper har gitt suksess. Planen har fått god forankring i forvaltningen, og trygghet i faglige og politiske prosesser. Kvaliteten på det ferdige baneanlegget er kommet frem gjennom aktive og målrettede prosesser gjennom hele planfasen.

BOBY-prisen 2012 er et bevis på at samarbeid og felles vilje til kvalitet vil lønne seg.


Vår andre tildeling er en ærespris. Bolig- og byplanforeningen har ikke for vane å dele ut ærespriser. Det er gjort en gang før. I 1988 fikk ”Funksjonalistgenerasjonen fra 30-årene” ved Carsten Boysen, Bernt Heiberg, Frode Rinnan og Erik Rolfsen prisen for sin pionerinnsats innenfor boligsak og byplanlegging i helt fra 30-årene og frem til 1970-tallet.

I år ønsker juryen å hedre en person som også har vært en pioner i faget. Han ble født i 1919, og ble ferdig utdannet arkitekt ved NTH i 1942. Og er den dag i dag like faglig engasjert - Professor emeritus Erik Lorange.
Knapt noen norsk planlegger har hatt en så bredspektret rolle som ham. Hans virke og bidrag til fagfeltet kan oppsummeres i fire faser:
Den første knyttes til gjenoppbyggingen etter krigen. Som nyutdannet kom han til Alta, og her begynte han bokstavelig talt på bar bakke. Med sitt bidrag til gjenreisningen har Lorange gitt norsk distriktsutvikling et ikon med Altaplanen, et lærestykke i Geddesianske prinsipper for planlegging – «survey before plan».
Fra 1947 var han nestleder i Oslo avdelingen for Brente steders regulering, og i 1950 oppsummerte han sin erfaring i boken: «Fra gjenreisning til nyreising».

Den andre fasen fant sted i motsatt ende av landet. På 1950 og -60 tallet var han Byplansjef i Kristiansand og Fylkesreguleringsarkitekt i Vestfold. I disse rollene var han med på nøkkeloppgaver, da regionplanlegging for alvor kom på agendaen. En faglig og administrativ utvikling som kulminerte i Bygningsloven av 1965.

Den tredje fasen kan identifiseres med Loranges arbeid som FN-rådgiver i Singapore. En erfaring som knytter planfaget til utviklingen av Norges internasjonale rolle som bistandsnasjon. Her jobbet han spesielt med kartlegging og registrering av slumområder, og oppgradering av både teknisk og sosial infrastruktur.

Den fjerde fasen knytter seg til hans virke som professor i planlegging ved Arkitekthøgskolen i Oslo, fra 1971 - 86 og hans teoretiske bidrag gjennom undervisning og skriftelige arbeider. De viktigste bidragene kom i
1977 med boken «Regional tenkning», en bok som selv i dag kan inngå i pensum, og «Byen i landskapet, rommene i byen» som utkom i 1984. Her satte han fokus på det tredimensjonale ved planleggingens objekt, våre omgivelser som romlige erfaringer og metodisk fattbare størrelser.

Som emeritus har han også skrevet to bind om «Historiske byer» 1990-95. Her henvender han seg til et bredt publikum. På en svært leseverdig måte lar han oss forstå at byutvikling også skjedde før den moderne planleggingen oppstod. Bøkene er rikt illustrert med forfatterens egne håndtegninger. Et talent som han har dyrket gjennom hele sin karriere og som alene kunne vært en pris verdig.

I tillegg til hans lange og betydningsfulle virke, er det en annen dimensjon som kan framheves som prisverdig. Lorange er ingen "posør", men heller en diskret fagperson som har gått inn i ulike oppgaver med humanisme, kunnskap og demokrati som sterke verdier.

Juryen mener dette års Norsk planmøte er en særdeles god anledning til å gi prisen til akkurat Erik Lorange. Årets tema "Planlegging flytter grenser!", tar opp regional planlegging. De første regionale perspektivene i norsk planlegging kan klart spores tilbake til Erik Lorange.

Det er særdeles hyggelig å kunne gi en pris en pioner i faget; og at han er her for å motta den.
BOBY-prisen 2012 gis som en ærespris til Erik Lorange for hans langvarige betydning for norsk planlegging.


Erik Lorange mottar prisen i form av et bilde og velfortjent stående applaus.

 Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar