lørdag 20. oktober 2012

Tett, tettere, transformert?

En setning i min og Liv Siri Kleven Syvertsens tekst om fortetting av Oslos byggesone de siste tiårene hadde  falt ut i trykken. Derfor er den nå lagt ut som pdf.  Se:  Artikkel i Arkitektur N

Artikkelen er bygget på Liv Siris Masteroppgave  som tok for seg all utbygging i Oslo fra 2000 -2010, som igjen er bygget på mine tilsvarende kartlegging fra 1985 -2000. Dette er presentert i min dr.avh. fra 2005 og i artikkelen "Alt flyter! -.ikke! Et essay om byplanlegging i det urbane transfoprmasjonsfeltet." Byggekunst 05/2000.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar